Blog


?ความเคยชิน? ที่ต้องจัดการ

06

Jun 2016

?ความเคยชิน? ที่ต้องจัดการ

  งานวันนี้ ?โอกาส? เป็นของคนที่มีความพร้อมสำหรับอนาคต… คำกล่าวนี้เป็นจริงสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนทำงาน การเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2558 สามารถเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตของคนทำงานได้ เราจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อฉวยโอกาสที่จะได้รับประโยชน์และลดความเสี่ยงให้มากที่สุด ความพร้อมในการทำงานกับคนต่างชาติ เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เราต้อง ?พร้อม? ตั้งแต่วันนี้ เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับเชิญจากเพื่อนนักธุรกิจชาวต่างชาติ ให้มาพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของคนไทยว่าเป็นอย่างไร เพื่อเขาจะได้เตรียมพร้อมปรับตัวทำงานร่วมกับคนไทย เนื่องจากมีแผนการว่าจะมาเปิดสาขาธุรกิจในประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ ผมได้วิเคราะห์ลักษณะนิสัยคนไทยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านดีและด้านลบ และพบว่า มีความเคยชินหลายประการที่สังคมของเราอาจคิดว่า ไม่เป็นไร แต่จริง ๆ แล้วเป็นนิสัยที่ต้องเปลี่ยน เพราะไม่ใช่สิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ความเคยชินที่เราต้องเปลี่ยน ได้แก่ ช้านิด…สายหน่อย ไม่เป็นไร ความเคยชินที่เรายอมรับทั่วไป คือ มาสาย 10-15 นาที หรือแม้กระทั่งครึ่งชั่วโมง ก็ไม่เป็นไร ในการประชุมมักเริ่มไม่ตรงเวลา และเมื่อมีคนเข้ามาช้า ก็ไม่รู้สึกผิด ไม่ต้องขอโทษ ความเคยชินในการไม่ตรงเวลา / ไม่รักษาเวลา แม้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้อภัยได้ แต่สำหรับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ จะให้ความสำคัญต่อการตรงเวลา/รักษาเวลามาก ๆ เพื่อนต่างชาติเคยบอกผมว่า คนไทยเป็นคนที่ ?เชื่อถือไม่ได้? เพราะไม่เคยรักษาเวลาตามที่นัดหมายไว้เลย มาประชุมก็สาย...

Read More


ฝึกคิดลบ เพื่อชีวิตไม่ติดลบ

06

Jun 2016

ฝึกคิดลบ เพื่อชีวิตไม่ติดลบ

?…ผมได้เรียนรู้แล้วว่า การทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่น โดยไม่ได้ใช้เวลามากพอเพื่อครุ่นคิดให้รอบคอบ ได้ก่อให้เกิดผลพวงแห่งหายนะได้ ..Silk Road เป็นบทเรียนราคาแพงจากความไร้เดียงสาที่ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง Silk Road มันควรจะเป็นเรื่องของการให้ “อิสรภาพ” แก่ผู้คน ที่สามารถตัดสินใจตามแต่ความสุขของแต่ละคนอย่างไร้พรมแดน … แต่มันกลับกลายเป็นที่เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นให้กับคนติดยา …ถ้าผมได้ตระหนักก่อนสักนิดว่าการสร้าง Silk Road มันอาจจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงถึงผู้คนที่ผมห่วงใยมากที่สุดด้วย ผมจะไม่มีวันสร้างมันขึ้นมา” ข้อความข้างต้นเป็นบางช่วงบางตอนในจดหมายของ รอสส์ อูลบริชต์ (Ross Ulbricht) ถึงผู้พิพากษาแคทเธอรีน ฟอร์เรสต์ (Katherine Forrest) หลังถูกจำคุกปีครึ่ง จากโทษทั้งหมด 20 ปี1 เนื้อหาในจดหมายแสดงออกถึง ?ความเสียใจ? ในสิ่งที่ได้กระทำลงไป และหากย้อนกลับไปได้ เขาจะไม่มีวันทำเช่นนั้นเด็ดขาด…แต่ทว่า เมื่อสำนึกเสียใจ..ก็สายเกินไป หากใครได้ติดตามและรู้ประวัติของ รอสส์ อูลบริชต์ เขาเป็นคนที่น่าทึ่งมาก จัดได้ว่าเป็นคนเก่งระดับหัวกะทิเลยก็ว่าได้ เขาจบการศึกษาในสาขาฟิสิกส์ด้วยทุนเต็มจำนวน จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส (University of Texas at Dallas) และปริญญาโทในสาขาวัสดุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania State University) และได้ทำงานในระดับหัวหน้าของบริษัทใหญ่ที่กำลังเติบโตไปด้วยดี แต่ขณะเดียวกัน เขาก็มีความใฝ่ฝันที่จะสร้างตลาดเสรีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยความเชื่อว่า ทุกคนควรมีสิทธิที่จะซื้อขายทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ ตราบใดที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่น ในปี พ.ศ.2554 เขาจึงได้สร้างเว็บไซต์ชื่อ...

Read More


วางแผนกลยุทธ์ยั่งยืน ด้วย ?8E Model?

28

Apr 2016

วางแผนกลยุทธ์ยั่งยืน ด้วย ?8E Model?

การวางแผนทำสิ่งใด ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ต้องไม่เพียงคิดว่า จะวางกลยุทธ์ไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร แต่ต้องไปให้ถึงอย่างคุ้มค่า ทรงคุณค่า และเลอค่าอย่างยั่งยืน… ข้อสรุปข้างต้น เป็นหลักคิดพื้นฐานในการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารของผม ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบริหารองค์กร บริหารโครงการ การวางแผนการผลิต ฯลฯ และได้พัฒนาขึ้นเป็น โมเดลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เรียกว่า 8E Model เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักบริหาร และคนทำงานทุกคน ในการนำไปใช้เป็นหลักคิดในการวางแผนกลยุทธ์ ในการผลิตสิ่งใดให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์สูงสุด 8E Model เป็นตัวแบบยุทธศาสตร์การบริหาร (Model of Management Strategies) ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ Efficiency ? ประสิทธิภาพ ในการจัดการปัจจัยนำเข้าอย่างมียุทธศาสตร์(Input Management strategy) การใช้ปัจจัยนำเข้า (input) ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรใด ต้นทุน วัตถุดิบ งบประมาณ เวลา แรงงาน ฯลฯ จะต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนว่า จะใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ใช้น้อยที่สุดแต่เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (output) มากที่สุด เช่น ไม่เพียงคิดว่างานนี้ต้องใช้คน 3 คน แต่จะคิดว่า คนแต่ละคนจะต้องทำอะไรบ้างแต่ละวัน ต้องทำวันละกี่ชั่วโมง ต้องสร้างผลลัพธ์อะไรบ้าง...

Read More


?โมเดลสมรรถนะ KSL31220? เตรียมแรงงานไทยสู่ประเทศรายได้สูง

28

Apr 2016

?โมเดลสมรรถนะ KSL31220? เตรียมแรงงานไทยสู่ประเทศรายได้สูง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ผมได้มีโอกาสบรรยายเรื่อง ?ยุทธศาสตร์แรงงานไทยเพื่อประเทศไทยมีรายได้สูง? ในการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ที่จัดโดยกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมองถึงภาพรวมปัญหาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งการเตรียมพร้อมแรงานไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ผมเห็นว่า การเตรียมพร้อมและการพัฒนาด้านแรงงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้จากปัญหาแรงงานและตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน จึงปรารถนาที่จะนำเสนอทิศทางและแนวทางการเป็นแรงงานที่มีคุณภาพแก่แรงงานไทยทุกคน การเตรียมพร้อมแรงงานไทยเพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูง จะต้องเตรียมความพร้อม โดยการสร้าง ?จุดแกร่ง? สลาย ?จุดอ่อน? ทำให้ตนเองเป็น ?คนแห่งอนาคต? ด้วยการยกระดับความรู้ ยกระดับทักษะการทำงาน และยกระดับลักษณะชีวิตอารยะ ซึ่งผมเรียกว่า ?โมเดลสมรรถนะ KSL31220? อันประกอบไปด้วย ความรู้ 3 มิติ (knowledges: 3 dimensions) ทักษะ 12 ประเภท (skill: 12 categories) และ ลักษณะชีวิต 20 ประการ (Life characteristics: 20 items) ดังต่อไปนี้ การยกระดับความรู้ คือการทดลองอะไรใหม่ๆ เพื่อที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง และเมื่อดีขึ้นแล้ว จะยกให้ดีขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆ กล่าวคือ ไม่คิดจะอยู่กับที่โดยไม่มีการพัฒนาใดๆ ด้วยเหตุที่สังคมไทยเป็นสังคมของการพูด การดู มากกว่าสังคมการอ่านและการเขียน และคนส่วนใหญ่จึงรักความบันเทิงมากกว่ารักการเรียนรู้ ค่านิยมเช่นนี้...

Read More


ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อชีวิตอนาคต

19

Apr 2016

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อชีวิตอนาคต

?ถ้าเราพิการทางกาย เรายังพอจะหาวิธีทดแทนได้ แต่ถ้าเราพิการทางภาษาอังกฤษ เราจะเป็นอัมพาตทางโอกาสตลอดชีวิตอย่างแท้จริง?? คำกล่าวข้างต้น เป็นข้อสรุปความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคนี้ ซึ่งผมได้กล่าวไว้ในการบรรยายที่ต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนไม่ว่าอยู่ในแวดวงใด จะได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษสำคัญมากยิ่งขึ้นในโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกสามารถรับรู้ได้พร้อมกัน ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ในวันนี้ใครก็ตามที่ไม่อยู่ในโลกใบเล็ก ๆ ที่พูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องหมดก็จะเป็นคนที่ตกเวทีโลกและเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่ง แน่นอนว่า หากเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ เราย่อมจะเป็นเหมือน ?คนพิการ? ทางการสื่อสาร ทำให้เราไม่สามารถเชื่อมโยงกับโลกได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เรา ?ใกล้ชิด? และ ?ติดตาม? ความรู้/ความก้าวหน้าของโลกได้ทัน เพราะภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล สิ่งตีพิมพ์ในแวดวงต่าง ๆ ที่รับรู้ทั่วโลก จะใช้ภาษาอังกฤษ แปลจากภาษาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก ข้อมูลความรู้ในอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ ถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษ เท่ากับ โอกาสรับรู้ข้อมูลทั่วโลกเป็นไปได้สูง แต่หากเรารู้เพียงภาษาไทย อ่านคล่องเพียงภาษาไทย เราย่อมล้าหลัง เพราะต้องรอแปลเป็นภาษาไทย ถ้าเรื่องใดไม่มีแปล ก็ทำให้เราไม่รับรู้ข้อมูลดังกล่าว ทำให้พลาดโอกาสการรับรู้ที่เท่าทันไป คำถามที่ผมมักจะได้รับคือ ?แล้วจะอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้รู้เรื่อง …ถ้าภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมาก ๆ?? ในหนังสือชื่อ Outliers ผู้เขียนมัลคอล์ม แกลดเวลล์ (Malcolm Gladwell) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ถ้าเราใช้เวลาฝึกฝนเรื่องใดก็ตามอย่างน้อย...

Read More


คิดอย่างไร..ไม่เสียใจภายหลัง

07

Mar 2016

คิดอย่างไร..ไม่เสียใจภายหลัง

โฟล์คสวาเกนบริษัทรถยนต์ที่มี ?ชื่อเสียง? ระดับโลกมานานเกือบร้อยปี กลับกลายเป็นบริษัทที่มี ?ชื่อเสีย? ระดับโลก เพียงชั่วพริบตา เมื่อถูกจับได้ว่า ?ทุจริต? ใช้ซอฟต์แวร์โกงค่าการทดสอบปล่อยไอเสียจากรถเครื่องยนต์ดีเซล กรณีทุจริตดังกล่าว ส่งผลให้ประธานผู้บริหารบริษัทโฟล์คสวาเกน ต้องลาออกจากตำแหน่ง และส่งกระทบต่อรถโฟล์คสวาเกน 11 ล้านคันทั่วโลก ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ซึ่งอาจสูงถึง 6,500 ล้านยูโร และอาจต้องเผชิญการดำเนินคดีในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าอาจมีโทษปรับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้น โฟล์คสวาเกนต้องเผชิญหน้ากับ ?วิกฤตความเชื่อมั่น? อย่างรุนแรง ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อสูญเสียไปแล้ว ย่อมยากที่จะเรียกคืนกลับมาได้ในระยะเวลาอันสั้น โฟล์คสวาเกน…เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการคิดผิด ตัดสินใจผิด ที่ทำให้ต้องเสียใจภายหลัง ความคิดของเรา จะกำหนดอนาคตของเรา เราคิดอย่างไร มันจะมีอิทธิพลนำพาชีวิตของเราให้ไปเช่นนั้น เราคิดดี คิดถูกต้อง ย่อมนำสู่ผลลัพธ์ที่ดี เราคิดผิด คิดลบ ย่อมนำเราให้ทำในสิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลว พ่ายแพ้ และผิดหวังได้ในที่สุด ถ้าเราอยากมีอนาคตที่ดี ไม่สะดุดขาตัวเองล้มระหว่างทาง เราจำเป็นต้อง ?คิดอย่างมีปัญญา? การคิดอย่างมีปัญญา ในความหมายของผมคือ การคิดใคร่ครวญเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยใช้เหตุผล ข้อมูล ความรู้ คุณธรรม และปัญญา เพื่อนำไปสู่การประเมินและตัดสินที่ดีที่สุด ?ที่ดีที่สุด? ในที่นี้ หมายถึง ?ไม่ต้องเสียใจภายหลัง? ไม่เสียใจเพราะ….คิดผิด คิดสั้น คิดร้าย คิดลบ...

Read More


งานควร สร้างสุข ไม่ใช่ ก่อทุกข์

26

Jan 2016

งานควร สร้างสุข ไม่ใช่ ก่อทุกข์

การทำงานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกคน เมื่อเราเติบโตพ้นวัยเด็ก เราจะเข้าสู่ ?วัยทำงาน? ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เราต้องอยู่ยาวนานที่สุดในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง หากพิจารณาจากนิยามคนวัยทำงาน ซึ่งกำหนดไว้ว่า มีอายุ 15-59 ปี หรือใช้เวลา 44 ปี ของชีวิตในการทำงาน สมมติแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงาน วันละ 8-9 ชั่วโมง ตลอดอายุจะใช้เวลาทำงาน เฉลี่ยประมาณ 53,000 ชั่วโมง … เท่ากับว่า เราใช้เวลามากกว่าครึ่งชีวิต ในการทำงาน (หากเราเสียชีวิตตอนอายุ 80 ปี)!! การทำงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ โทมัส คาร์ไลน์?(Thomas Carlyle) นักประวัติศาสตร์ชาวสก็อต กล่าวไว้อย่างเป็นจริงว่า??การทำงาน คือ ยาชั้นดี ในการรักษาเยียวยาโรคทุกชนิดและความทุกข์ยากลำบากนานัปการที่คอยรุมเร้ามนุษยชาติ?? คนที่ไม่ได้ทำงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด แม้จะร่ำรวยสุขสบาย เกษียณอายุ หรือตกงานเป็นเวลานาน มักจะมีปัญหาด้านจิตใจ เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า นำความทุกข์มาให้กับตัวเองได้อย่างมาก ตรงกันข้าม คนที่ทำงาน ทั้งงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ย่อมเกิดความรู้สึกพึงพอใจ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เมื่อสามารถสร้างผลผลิตได้สำเร็จ ในช่วงเวลามากกว่า ?ครึ่งชีวิต? นี้ คนทำงานแต่ละคนทำงานอย่างมีความสุขหรือทำอย่างทนทุกข์ จะสร้างผลงานที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ชีวิต หรือตลอดชีวิตการทำงาน ไม่ได้สร้างสิ่งใดที่น่าภาคภูมิใจเลย …ขึ้นอยู่กับ ?ทัศนคติ?...

Read More


วิเคราะห์เก่ง คาดการณ์แม่น แก้ปัญหาได้

27

Nov 2015

วิเคราะห์เก่ง คาดการณ์แม่น แก้ปัญหาได้

ผู้นำไม่ต้องลงไปทำเองทั้งหมด แต่ต้องรู้ว่าทั้งหมดเป็นอย่างไร …. ความแตกต่างระหว่างผู้นำที่?เก่ง?กับ?ไม่เก่ง?มักจะวัดกันตรงที่ความสามารถในการหลบหลีกและรับมือกับปัญหา ?ผู้นำที่เก่งจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพราะวิเคราะห์สาเหตุได้แม่นยำ คาดการณ์อนาคตและวางแผนรับมือได้ทัน เราคงจำได้ในยุคหนึ่ง สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Blackberry ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐได้เกือบครึ่ง แต่ภายในปีเดียวหลังจากแอปเปิ้ลเปิดตัวไอโฟนในปี 2007 ส่วนแบ่งการตลาดของ Blackberry ในสหรัฐฯ ร่วงลงจากร้อยละ 44 ?เหลือเพียงร้อยละ 9 และหุ้นบริษัทร่วงลงไปถึงร้อยละ 70 ในเวลาแค่เพียงหนึ่งปี สาเหตุหลักมาจากการที่ จิม บาลสิลี่ (Jim Balsillie) ซีอีโอของ RIM (Research In Motion) บริษัทผู้ผลิต Blackberry ปรับตัวช้าเกินไป แทนที่จะรีบหาทางรับมือกับคู่แข่งอย่างไอโฟน ซึ่งหากวิเคราะห์และคาดการณ์ย่อมเห็นแนวโน้มการเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว แต่ซีอีโอคนนี้กลับเพิกเฉย และมัววุ่นวายอยู่กับการพยายามซื้อทีมฮ็อคกี้…ซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญในเวลานั้นเลย ผลที่เกิดขึ้น แม้ว่า จิม บาลสิลี่ จะแสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่ ด้วยการลาออก แต่ชื่อสมาร์ทโฟน Blackberry ก็ไม่เคยหวนกลับคืนสู่ตลาดได้อีกเลย… ผมกล่าวเสมอว่า?ผู้นำประเทศที่ดีต้องรู้จักต้นข้าวทุกต้น โดยไม่ต้องลงไปปลูกเอง…ต้องมองเห็นภาพรวมทั้งหมดขององค์กร รู้ว่าใครทำอะไร เพื่ออะไร รู้ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไร รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไร รู้ว่าอนาคตอาจเกิดอะไรขึ้น และจะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร… ความสามารถในการวิเคราะห์ คาดการณ์ และแก้ไขปัญหา จึงเป็นความสามารถอีกประการหนึ่งที่ผู้นำจำเป็นต้องมี และเป็นเรื่องคนทำงานทุกคนจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อให้พร้อมก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น...

Read More


ชีวิตมีค่า ควรบูรณาการ งาน กับ ชีวิต

10

Nov 2015

ชีวิตมีค่า ควรบูรณาการ งาน กับ ชีวิต

เมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา (2557) หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส ได้ลงบทสัมภาษณ์ การ์โลส สลิม เอลู (Carlos Slim Hel? Aglamaz) เจ้าพ่อแห่งแวดวงสื่อสารโทรคมนาคม ชาวเม็กซิกัน วัย 74 ปี เจ้าของตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปัจจุบัน ออกมาเรียกร้องให้ทุกประเทศในโลก ควรกำหนดวันทำงานไว้เพียง 3 วันต่อสัปดาห์ โดยทำงานวันละ 11 ชั่วโมง เพื่อเปิดโอกาสให้กับตนเองได้พักผ่อนและมีเวลาให้กับกิจกรรมอื่นๆ ที่ตนสนใจ รวมถึงมีเวลาให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น เขาคิดว่า?แทนที่จะการปล่อยให้งานขโมยชีวิต หรือพรากทุกอย่างไปจากชีวิต?การทำงานเพียง 3 วันและหยุดพักผ่อนอีก 4 วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง?เพราะเป็นผลดีต่อสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเรามากกว่า ?เขาได้เริ่มนำวิธีการดังกล่าวเข้ามาใช้กับพนักงานของบริษัท และไม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อรายได้ของบริษัทแต่อย่างใด ชีวิตมีค่า ควรบูรณาการ งาน กับ ชีวิตคนทำงานส่วนใหญ่คงจะชอบและสนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะไม่เพียงทำงานน้อยลง แต่ยังได้รายได้เท่าเดิม แถมมีเวลาทำสิ่งที่ตนเองชอบ หรือให้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้น ตรงกันข้าม ผู้ประกอบการคงไม่ค่อยจะปลื้มนัก เพราะหากเวลาทำงานลดลง โอกาสในการสร้างผลิตภาพจากงานย่อมน้อยลง และงานบางประเภทต้องการคนทำงานอย่างน้อยต้อง 5 วันต่อสัปดาห์ ยิ่งถ้าต้องจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมในเวลาทำงานลดลง คงมีผู้ประกอบการน้อยรายที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ แนวคิดการทำงานเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ นับเป็นแนวคิดแปลกใหม่…แต่คำถามคือ?วิธีนี้แก้ปัญหา ?งานขโมยเวลาชีวิต? ได้จริงหรือ? และ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้วิธีนี้? ปัญหาที่ผ่านมาโดยตลอด...

Read More


เป็น ?มืออาชีพ? อย่าเป็นเพียง ?อาชีพ?!!

10

Nov 2015

เป็น ?มืออาชีพ? อย่าเป็นเพียง ?อาชีพ?!!

? ? ?เราทำงานแบบ ?มืออาชีพ? หรือทำเพียงเป็น ?อาชีพ?? เราสร้างผลงาน ?ดีเลิศ? จนเป็นที่ยอมรับ หรือ ทำพอผ่าน ๆ ตามค่าตอบแทนที่ได้รับ.. เรารับผิดชอบงานอย่างดี แม้ไม่มีใครคุม หรือ ถ้าหัวหน้าไม่คุม ก็ไม่กระตือรือร้นที่จะทำ.. เรายินดีทุ่มเททำงานให้สำเร็จ เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรือ ถ้าส่วนตัวไม่ได้ประโยชน์ ก็ไม่ค่อยอยากทำ.. คนที่ทำงานแบบมืออาชีพจะแตกต่างจากคนที่ทำงานเป็นอาชีพ มืออาชีพจะมุ่ง??งาน??แต่คนทำงานเป็นอาชีพจะมุ่ง??เงิน??หรือเพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนที่ได้รับ ในทุกองค์กรย่อมต้องการคนทำงาน ?มืออาชีพ? มากกว่า เพราะมั่นใจได้ว่าจะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรได้ คุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายไป และแน่นอนว่า โอกาสก้าวหน้าสู่ตำแหน่งหัวหน้า หรือผู้บริหารระดับสูง ๆ ขึ้นไปย่อมมีมากกว่า สำนวนจีนบทหนึ่ง กล่าวไว้ว่า?ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน?ระยะทางยิ่งยาวไกล ยิ่งทำให้รู้ว่าม้าที่เราควบไปนั้นมีกำลังมากน้อยเพียงใด เวลาที่ผ่านไปจะทำให้เราเห็นตัวตนของคน ๆ นั้นอย่างถ่องแท้ว่าเป็นเช่นไร… หากเปรียบกับการทำงาน อายุงานที่ผ่านไป จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของบุคคลนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด คนทำงานที่ต้องการความก้าวหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาวิชาชีพ หรือบทบาทหน้าที่ใด ต้องพัฒนาให้ทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ควรทำงานเป็นเพียงอาชีพ หรือมุ่งทำเพื่อแลกผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น แต่ต้องตั้งเป้าพัฒนาตนเองให้ทำงานเก่งขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น ผิดพลาดน้อยลง สร้างผลงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น ตามอายุการทำงานที่เพิ่มขึ้น ผมนิยาม?ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)?ว่าหมายถึง?การมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และลงมือทำอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด ความเป็นมืออาชีพนำความสำเร็จมาสู่คนทำงานในทุกวิชาชีพได้มากกว่า...

Read MorePage 1 of 612345...Last »