Slide background
Slide background
Slide background

หลักสูตรคิดสิบมิติ

ศักยภาพในการคิดเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ หากได้รับความเข้าใจ ถึงเทคนิคในการฝึกฝนที่เหมาะสมกับบุคคล หลักสูตรการฝึกอบรมชุด “การคิดสิบมิติ”เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการคิด เพื่อจะสามารถนำความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 หลักสูตร “การคิดสิบมิติ” เป็นผลงานการค้นคว้าจากประสบการณ์ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักคิดนักเขียน ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นำเสนอหลักการและวิธีคิดใน 10 รูปแบบ ที่ครอบคลุมการคิดอย่างรอบด้าน และครบถ้วน เพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

2217562952_921109b5d6_o

ทดสอบ2

/
“เครียดกับงานยาก ๆ  ดีกว่าเครียดกับคนแย่…

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด

IFD Training and Consultancy Centre Co.,Ltd

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด
เป็นองค์กรในเครือข่ายของสถาบันอนาคต ศึกษาเพื่อการพัฒนา
โดยมีทีมวิทยากรที่มาจากศูนย์ฝึกอบรมของสถาบัน
ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่สถาบันฯ
ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยนำข้อมูลเหล่านั้น
มาจัดให้เป็นระบบเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและยังนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปธรรม
โดยเน้นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา
ไอเอฟดี จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษามาแล้วกว่า 1,000 ครั้ง

  • หลักสูตรสำเร็จรูป

    การฝึกอบรมที่ตามหลักสูตรสำเร็จรูปที่ตามหัวข้อที่ผู้จัดฝึกอบรมเลือกสรรตามความเหมาะสม 
ตัวอย่างหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อาทิ 
- หลักสูตรการฝึกอบรมชุด “การคิดสิบมิติ” 
- หลักสูตร เชิงประยุกต์ด้านการคิด 
- หลักสูตร ด้านการบริหาร 
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆบริการอื่น ๆ 
• บริการให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
• จัดโครงการฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงาน 
• ฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) 
• ฝึกอบรมแบบ In-house 
• จัดงานสัมมนา (บริการทั้งด้านการจัดโปรแกรมและที่พัก) 
• Walk Rally 
• จัดศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
• บริการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์
• บริการสำรวจความคิดเห็นทำ Poll
• งานวิจัยด้านการตลาด งานวิจัยสังคมศาสตร์ การศึกษา
• กิจกรรมพิเศษ (Event)

  • หลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการ

    การฝึกอบรมที่หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้จัดฝึกอบรม 
โดยการร่วมสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ( Training Need ) และร่วมออกแบบหลักสูตรกับผู้บริหารองค์กร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง

Slide background
Slide background

Super Flexible Layout Builder

Tons of Elements Real Drag and Drop Fullscreen Option Undo/Redo functionallity
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

วิทยากร
อาจารย์สุธนี บิณฑสันต์

อาจารย์สุธนี บิณฑสันต์

วิทยากร

ยินดีต้อนรับสู่ IFD Training ยินดีให้บริการ และ ตอบข้อสงสัย สามารถติดต่อเรา ได้ด้วยการกดปุ่มข้างๆนี้ค่ะ !

อ.ทวีชัย

อ.ทวีชัย

วิทยากร
อ.จารุวรรณ ชาญเดช

อ.จารุวรรณ ชาญเดช

วิทยากร
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากร

Our Happy Customer

thai-airways
oishi
logo_PTT_Group
logo_Mobile
scg_logo
logo_jsl
TOT
bangchak
Ais
mrt
loxley
amway
bg
tamc
spd
pks-logo
CU
7
swu
ABAC
Seal_of_the_Bank_of_Thailand
aer
clogo
a2611774skb_resize
DMH
dusit
iamrice
ku
logo_Custom
logo_kmitl
logo_egat
Logo20ICT
mict
mu_logo
original_Logo-clt
pea-logomain11
utcc_logo
ABB3_resize
Slide background
Slide background
Slide background