ภาพงานอบรม (บางส่วน)69590

เทคนิดการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP)
บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
View more


IMG_2488_resize

Public Training
เทคนิคการใช้ Feedback เพื่อการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
View more
14232019_1172535362769810_8233425697635144918_o

?พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
Hanon Systems (Thailand) Co., Ltd.
View more
dsc_0972_resize

พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
?องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
View more


IMG_2475

Public Training
Coaching
View more
IMG_2392_resize

Logical Thinking
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
View more
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน_9993

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
View more


IMG_2257

การคิดเชิงวิเคราะห์
โตโยต้านนทบุรี สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์
View more
IMG_2087_resize

Public Training
เทคนิควิเคราะห์ และแก้ปัญหาแบบครบวงจร
View more
DSC034691-1030x772

Public Training
การพูดในที่สาธารณะ และเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ?
View more


IMG_1238

การคิดเชิงระบบ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
IMG_1045

การคิดเชิงบูรณาการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
DSC06252

การคิดเชิงวิเคราะห์
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด


DSC05948

การทำงานเชิงวิเคราะห์และการทำงานเชิงสังเคราะห์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
IMG_0956

การคิดเชิงวิเคราะห์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
IMG_7183

หลักการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


13

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
23

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
33

เทคนิคการบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


18378

การคิดเชิงวิเคราะห์
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
IMG_0927

Team Building
บริษัท JCW International จำกัด