Blog


เวลางาน?ควรทำงาน

31

Mar 2015

เวลางาน?ควรทำงาน

ในช่วงที่ผ่านมา ข่าว ?แชทในเวลางาน ถูกไล่ออก? คงเป็นข่าวที่สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้กับบรรดาลูกจ้าง เพราะคงไม่มีใครคิดว่า เพียงการแชทหรือเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลางาน ซึ่งไม่น่าจะเบียดบังเวลางานมาก กลับกลายเป็นความผิด ถึงขั้นเลิกจ้างได้ และแม้ลูกจ้างจะยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางว่า ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม แต่ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง เพราะเป็นความจริงที่ทำให้บริษัทนายจ้างได้รับความเสียหาย   จากข้อมูลที่ทราบมา มีพนักงานประมาณ 30 คนแล้ว จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกเลิกจ้าง เพราะเบียดบังเวลาทำงาน ไปใช้ในการแชทและเล่นอินเตอร์เน็ตนานกว่า 1 ชั่วโมง ในเรื่องส่วนตัว ทำให้ขาดความจดจ่อในการทำงาน ส่งผลให้งานที่ทำล่าช้า ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งงานไม่ทันตามกำหนด สร้างความเสียหายต่อองค์กร แม้ได้ตักเตือนด้วยวาจาและออกหนังสือเตือนแล้ว แต่ยังคงพฤติกรรมเช่นเดิม จึงต้องให้ออกจากงาน   ประเด็นนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย เพราะที่ผ่าน ๆ มา องค์กรหลายแห่งมักไม่ค่อยเข้มงวดมากนัก ในการทำเรื่องส่วนตัวในที่ทำงาน เช่น คุยโทรศัพท์ส่วนตัว คุยเล่นกับเพื่อนร่วมงาน ใช้เวลางานทำในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานตนเองบ้าง ฯลฯ คนทำงานจึงไม่คิดว่า การแชทหรือเล่นอินเตอร์เนต ขณะที่ ?คิดว่า? ตนเองกำลังทำงานไปด้วย จึงไม่น่าเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรงแต่อย่างใด   ในความเป็นจริง เหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการทำงานแบบ ?ไทย ๆ? ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องที่คนทำงานไทยต้องเปลี่ยนแปลง ยกระดับการทำงานของตนเองให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ?โดยเรียนรู้คุณค่าการทำงานแบบ ?เอาใจเขามาใส่ใจเรา?   หากลองสมมติตัวเองเป็นเจ้าของบริษัท...

Read More


ผู้นำต้องมีความเป็นมืออาชีพ

31

Mar 2015

ผู้นำต้องมีความเป็นมืออาชีพ

ภาษิตโบราณบทหนึ่งได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าฟังว่า?กองทัพแกะที่นำโดยสิงโตย่อมชนะกองทัพสิงโตที่นำโดยแกะ? (An army of sheep led by a lion would defeat an army of lions led by a sheep.)   การมีผู้นำที่มีคุณลักษณะเหมาะสมอยู่ในตำแหน่ง หรือ เป็นแกนนำขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ นับว่ามีความสำคัญ ด้วยว่าผู้นำ หรือ แกนนำเหล่านี้จะส่งเสริมให้ประเทศชาติ สังคม และหน่วยงาน/องค์กร สามารถขับเคลื่อนภารกิจการงานให้บรรลุสู่ความสำเร็จ คนกลุ่มต่าง ๆ ให้การยอมรับ เกิดพลังแรงร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการจัดการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจการงานร่วมกัน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และหน่วยงาน/องค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง แม้ว่าการมีผู้นำหรือแกนนำจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ แต่การมีผู้นำหรือแกนนำที่มีคุณลักษณะเหมาะสมนับว่ามีความสำคัญยิ่งกว่า เพราะผู้นำหรือแกนนำที่มีคุณลักษณะเหมาะสมจะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะนำการพลิกฟื้น เปลี่ยนแปลง และสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดแก่หน่วยงาน/องค์กร สังคม ประเทศชาติ ตรงกันข้ามหากขาดผู้นำหรือแกนนำที่มีคุณลักษณะถูกต้องเหมาะสมแล้ว แม้จะมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทรัพยากรจำนวนมหาศาล และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพมากเพียงใด ก็ยากที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และหน่วยงาน/องค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง   ดังคำพูดของ แอนดรูว์ คาร์เนกี้ (Andrew Carnegie) มหาเศรษฐีชาวอเมริกา ที่ได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าฟังว่า ?เอาคนของผมไปแต่เหลือโรงงานไว้ ไม่นานนักหญ้าก็จะงอกขึ้นเต็มพื้นโรงงาน แต่ถ้าเอาโรงงานของผมไปเหลือไว้แต่คน...

Read More


จัดการคนพันธุ์ ‘มนุษย์ป้า’

31

Mar 2015

จัดการคนพันธุ์ ‘มนุษย์ป้า’

ปัจจุบัน ในสังคมมีคำเรียกหญิงวัยกลางคนถึงสูงอายุที่แสดงพฤติกรรม ?เห็นแก่ตัว? ว่า มนุษย์ป้า   ในพจนานุกรมออนไลน์ Longdo Dictionary ให้ความหมายคำว่า ?มนุษย์ป้า? ไว้ว่า ?คำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่าง ๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า “ป้า” เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557?   ไม่มีใครชอบคนเห็นแก่ตัว แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีสิทธิแสดงพฤติกรรม ?เห็นแก่ตัว? ได้ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ในเรื่องที่เราถือเอาตนเองเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลางในการตัดสิน โดยไม่ได้มองในมุมของคนอื่นและส่วนรวมว่าจะส่งผลเสียอย่างไร   ในการทำงาน ถ้าเราตั้งคำถามก่อนเสมอว่า ?ถ้าฉันทำแบบนี้ ฉันจะได้อะไร?? มากกว่าตั้งคำถามว่า ?ถ้าฉันทำแบบนี้ ภาพรวมทั้งหมดจะได้อะไร?? และมักจะแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ ….ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตน รับผิดชอบแต่เรื่องของตนเอง ….เก่งแบบ ?ข้ามาคนเดียว? ไม่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่น ….ไม่สนใจภาพรวม เพราะเห็นว่า ?ไม่ใช่หน้าที่?….ชอบเรียกร้องสิทธิของตน แต่ไม่สนใจสิทธิของผู้อื่น ….เอาแต่ได้ผลประโยชน์ ไม่สนใจว่าใครจะเสียประโยชน์หรือส่วนรวมจะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างไร ฯลฯ   หากเป็นเช่นนี้ เราก็คือ ?มนุษย์ป้า? คนหนึ่งที่ต้องถูกจัดการอย่างแน่นอน!! เพราะไม่มีใครชอบคนเห็นแก่ตัว...

Read More


กล้ารับ ดีกว่า กล้าหลบ

24

Mar 2015

กล้ารับ ดีกว่า กล้าหลบ

งานวันนี้ ปีที่ 16 ฉบับที่ 715 วันที่ 2-9 ธันวาคม 2557   ความแตกต่างระหว่างคนที่ก้าวต่อไปให้สูงขึ้น กับ คนที่ถูกผลักให้ตกต่ำลง อาจขึ้นอยู่กับการตอบสนองเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น   เมื่อหลายปีก่อน (ค.ศ.2009) มีข่าว ๆ หนึ่งดังมากในโลกอินเตอร์เน็ต เมื่อชายคนหนึ่งชื่อ เดวิด คาร์รอล แต่งเพลงสไตล์คันทรี United Breaks Guitar ประชดสายการบินยูไนเต็ดที่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกีตาร์ของเขา ซึ่งบรรทุกมาใต้ท้องเครื่องบิน และถูกเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระโยนกล่องกีตาร์ลงบนพื้นลานบิน ทำให้คอกีตาร์ราคาแพงเสียหาย ขณะที่เขาบินจากสนามบินฮาลิเฟ็กซ์ไปยังชิคาโก้   การแต่งเพลงของเขาเกิดขึ้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่สายการบินเมินเฉย เมื่อเขาขอความรับผิดชอบจากสายการบิน หลังจากเจรจากันมาหลายเดือน ทางสายการบินกล่าวเพียงคำว่า เสียใจ แต่ยืนยันจะไม่รับผิดชอบ เขาจึงแต่งเพลงนี้ลงในยูทูป ทันทีที่เพลงออกในยูทูป มีคนเข้าไปดูถึง 150,000 คนภายในหนึ่งวัน ห้าวันถัดมา มีคนเข้าไปดูถึง 500,000 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกแล้ว   หลังจากนั้น เขาก็แต่งเพลงที่สองออกมา เนื้อหาทำนองเดียวกัน แต่สายการบินยังคงเพิกเฉยยืนกรานว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตน และตามมาด้วยเพลงที่สาม เนื้อหากล่าวว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาคล้าย ๆ กัน และแนะนำว่าสายการบินนี้ต้องปรับปรุง มิเช่นนั้นจะไม่มีใครบินสายการบินนี้อีก...

Read More


?อดีต? ไม่รับประกัน ?อนาคต?

17

Mar 2015

?อดีต? ไม่รับประกัน ?อนาคต?

งานวันนี้ ปีที่ 16 ฉบับที่ 714 วันที่ ?25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557   เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มีข่าวช็อควงการนักลงทุนข่าวหนึ่ง นั่นคือ ข่าววอร์เร็น บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีชื่อดัง นักลงทุนชื่อก้องโลก และซีอีโอแห่งบริษัท ?เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์? ชาวอเมริกัน ต้องสูญเงินมหาศาลถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 64,665 ล้านบาท) ภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน เนื่องจากการเก็งกำไรผิดพลาด ในหุ้นบริษัทดัง 2 บริษัท ได้แก่ ?ไอบีเอ็ม? และ ?โค้ก?   แหล่งข่าวในวอลล์สตรีทเผยว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้บัฟเฟตต์ ต้องสูญเงินมหาศาลเกิดจากปัญหาการปรับพอร์ตลงทุนในระยะหลังของเขาที่เน้น ?การลงทุนกระจุกตัว? ในหุ้นของ 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ คือ ไอบีเอ็ม, โคคา-โคลา, อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และเวลล์ส ฟาร์โก มากเกินไป เพราะคาดการณ์ไปว่า จะได้กำไรอย่างแน่นอน จากผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้ ในช่วงสิ้นไตรมาสสาม ?แทนที่จะเลือกปรับพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยง….แต่เขาคาดการณ์ผิด!! ก่อนหน้านี้ไม่นาน...

Read More


อย่าตกต่ำ เพราะความมั่นใจ

10

Mar 2015

อย่าตกต่ำ เพราะความมั่นใจ

การตัดสินที่ผิดพลาดและล้มเหลวของ ?คนเก่ง? จำนวนไม่น้อย เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป จนละเลยที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ไม่ขอคำปรึกษา ไม่ฟังคำแนะนำจากผู้อื่นก่อนตัดสินใจ แต่คิดเองทำเอง …ในที่สุด เมื่อตัดสินใจผิดพลาด ไม่เพียงตัวเองรับผล แต่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรต้องรับผลร้ายไปด้วย   ตัวอย่างของ จิม บาลซิลี (Jim Balsillie) อดีตซีอีโอ ของบริษัท RIM (Research In Motion) ผู้ผลิต Blackberry น่าจะเป็นบทเรียนการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ดี จากความประมาทคู่แข่ง โดยในปี 2007 แอปเปิ้ลเปิดตัวไอโฟน แทนที่เขาจะรับมือด้วยการสร้างแบรนด์ตัวเองให้แข็งแกร่งในตลาดสมาร์ทโฟน เขากลับเพิกเฉยไม่เชื่อว่าไอโฟนจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวได้ เพราะฐานลูกค้าของ Blackberry ในตอนนั้นนำหน้าไอโฟนอยู่หลายช่วงตัว เขาใช้เวลาในช่วงนั้น วุ่นวายอยู่กับการพยายามซื้อทีมฮ็อคกี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง 1 ปี ส่วนแบ่งการตลาดของ Blackberry ในสหรัฐฯ ร่วงลงจากร้อยละ 44 เหลือเพียงร้อยละ 9 และหุ้นบริษัทร่วงลงไปถึงร้อยละ 70 ด้วยความประมาท   จิม บาลซิลิ แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่ ด้วยการลาออก แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ยากจะเยียวยา และแม้มีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน แต่ Blackberry ก็ไม่สามารถกลับมาครองส่วนแบ่งตลาดได้อีกเลย บุคคลหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า ??ปัญหาของโลกนี้อยู่ตรงที่ คนฉลาดมักจะเต็มไปด้วยข้อสงสัย...

Read More


ทำงานเก่ง เร็ว ดี

03

Mar 2015

ทำงานเก่ง เร็ว ดี

จากการเป็นผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ หลายแห่ง ได้มีโอกาสร่วมงานกับคนจำนวนมาก ?ผมพบว่า ?เพื่อนร่วมงานทุกคน แม้จะมีส่วนดี มีศักยภาพอยู่ในตัว สามารถทำงานในหน้าที่และร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างดี แต่ผมสังเกตเห็นว่า ระหว่างพนักงานที่เริ่มต้นงานพร้อม ๆ กัน ทำงานได้เหมือน ๆ กัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะเห็นความแตกต่าง สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ผมเรียกว่า กลุ่มก้าวหน้า กับ กลุ่มอนุรักษ์   กลุ่มก้าวหน้า คือ พนักงานที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง จนทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เก่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ?และทำเสร็จอย่างรวดเร็ว ?ชอบทำงานใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยเสมอ ทำให้ทำงานได้มากขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และผิดพลาดน้อยลง   กลุ่มอนุรักษ์ คือ พนักงานที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนได้อย่างดี แต่มักจะทำเหมือน ๆ เดิม เสร็จเวลาเดิม ในรูปแบบเดิม ๆ ได้ผลงานเท่าเดิม ไม่ชอบพัฒนาวิธีทำงานใหม่ ๆ ?และมักปฏิเสธงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ เพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้   ความแตกต่างกันระหว่างคนทำงานสองกลุ่มนี้ ?หากผมต้องเลือกคนทำงานในบทบาทหน้าที่ใหม่ ๆ เพื่ออนาคต…แน่นอนว่า ย่อมต้องเลือก คนกลุ่มแรกมากกว่า...

Read More


รู้จัก ?อีโก้? ..รู้จักตัวเอง

02

Feb 2015

รู้จัก ?อีโก้? ..รู้จักตัวเอง

แหล่งที่มาของภาพ :?http://andrewware12.files.wordpress.com/2013/04/how-do-you-see-yourself.jpg?w=470&h=140&crop=1?? ? ?ถ้าเราบริหารตัวเองไม่ได้ เราก็บริหารคนอื่นไม่ได้…? ? ?เป็นความจริงที่ว่า ไม่มีความพ่ายแพ้ใด ที่ทำให้คนล้มแล้ว ลุกขึ้นได้ยากที่สุด เท่ากับ ?แพ้ภัยตัวเอง??? ? ?เราเคยเห็นไหม..คนบางคนเรียนดีมาก ทำงานเก่งมาก แต่ขณะเดียวกันก็หยิ่งมากด้วย และความหยิ่งนี้เองทำให้เขาไม่เคยฟังคำแนะนำของใครเลย ยิ่งมีตำแหน่งสูง ยิ่งบงการทุกอย่างด้วยตนเอง และแน่นอนว่า ไม่มีใครเก่งได้ตลอด ตัดสินใจถูกต้องได้ตลอด จึงเป็นเหตุให้เขาผิดพลาด ล้มเหลวในที่สุด?? ? ?เราเคยเห็นไหม..คนบางคนตั้งใจทำงานอย่างมาก ขยันขันแข็ง แต่หัวหน้าไม่เคยชมเขาเลย น่าเสียดาย แถมหลายครั้งยังถูกตำหนิด้วย เขารู้สึกน้อยใจ ขมขื่นใจ และทำงานไปวัน ๆ ไม่กระตือรือร้น เพราะคิดว่าทำไปก็เท่านั้น จึงทำงานอย่างไม่มีความสุขและแน่นอนว่า…ไม่ก้าวหน้า? ? ?และเราคงเคยเห็น…คนที่หลงตัวเอง ชอบคุยโวโอ้อวด คนที่ชอบดูถูกคนอื่น คนที่เห็นแก่ตัว กอบโกยเพื่อตัวเอง คนที่ไม่พอใจ อิจฉาริษยา เมื่อเห็นคนอื่นได้สิ่งดี…แน่นอนว่า คนเหล่านี้ย่อมไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย ที่สำคัญตัวเขาเองจะสะสมความทุกข์ และเสียเวลาชีวิตไปกับการทำสิ่งที่ไม่มีคุณค่า? ? ?ตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้คือ การกระทำของคนที่ให้ อีโก้ หรือ อัตตา ควบคุมความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการตัดสินใจเมื่อเราให้ ?อัตตา? หรือ ?อีโก้? ของตัวเองเป็นใหญ่ เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ทำสิ่งต่าง ๆ...

Read More


ใช้คนให้ทำงานด้วย ?ใจ?

02

Feb 2015

ใช้คนให้ทำงานด้วย ?ใจ?

งานวันนี้ ปีที่ 16 ฉบับที่ 707 วันที่ 7-14 ตุลาคม 2557 ? ผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนคนภายใต้ ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้ ด้วย??ความเต็มใจ? ไม่ใช่ด้วย ?สิ่งล่อใจ? คือ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ในโลกที่อำนาจเงิน วัตถุ เกียรติ ศักดิ์ศรี ฯลฯ เป็นใหญ่ ผู้นำจึงมักต้องจูงใจคนให้ทำงาน โดยใช้เงินและผลประโยชน์เป็นตัวขับเคลื่อน หรือไม่ก็ใช้อำนาจบังคับ ข่มขืนฝืนใจ ถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษ แต่ในความเป็นจริง ถ้าผู้นำมีทักษะในการเคลื่อนใจคน ย่อมสามารถช่วยให้ทีมงานยินดีให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ โดยใช้อำนาจน้อยที่สุด แต่ใช้การโน้มน้าว การสร้างแรงบันดาลใจ และการเป็นแบบอย่างมากที่สุด ความสามารถในการขับเคลื่อนทีม จึงเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งที่ผู้นำจำเป็นต้องมี การขับเคลื่อนทีม หมายถึง?การทำให้คนภายใต้ ยินยอมพร้อมใจและร่วมมือกันอย่างมีเอกภาพ ดำเนินการตามแผนการที่ได้วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ คำถามคือ?ผู้นำควรพัฒนาทักษะการขับเคลื่อนทีมอย่างไร? สร้างแรงบันดาลใจ ? ทำเพราะเห็นคุณค่า ผู้นำที่ดีจะไม่ใช้อำนาจในการสั่งการให้ทำ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ตามจะยินยอมทำตามด้วยความเต็มใจหรือไม่ แต่จะขับเคลื่อนคนภายใต้ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ใช้วิธีการพูดโน้มน้าวใจ เคลื่อน ?หัวใจ? คน ให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ เข้าใจเหตุผลว่า สำคัญอย่างไร เพราะเหตุใดจึงต้องทำ ทำให้ทุกคนมีความฝันอันงดงาม น่าบากบั่นไปให้ถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเหตุผลและอารมณ์ ยินดีทำเต็มที่และเต็มใจที่จะทำ ไม่ใช่ฝืนใจที่จะทำ เพราะ ?ความรัก? ในสิ่งที่ทำ...

Read More


CSR คือ ?การลงทุน? เพื่ออนาคต

02

Feb 2015

CSR คือ ?การลงทุน? เพื่ออนาคต

* ที่มาของภาพ?www.csr-in-smes.eu/…/csr-startseite-grafik.jpg สาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์กรธุรกิจจำนวนมากในประเทศไทยยังมองการดำเนินการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility ndash; CSR) ในกระบวนทัศน์เก่า ทำให้มองเพียงส่วนของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้น จึงสนใจเพียงแค่ว่า การทำ CSR จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ยิ่งกว่านั้น ผู้บริหารจำนวนมาก ยังเห็นว่าการทำ CSR เป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ ซึ่งขัดแย้งกับจุดประสงค์ในการทำธุรกิจที่ต้องการสร้างผลตอบแทนสูงสุด เมื่อผู้บริหารไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้ การจัดทรัพยากรที่สนับสนุนงาน CSR ก็ไม่เพียงพอ อาทิ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการเอางานด้าน CSR ไปรวมไว้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์หรือการตลาด ทำให้การดำเนินการ CSR ถูกกลืนไปกับงานด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์องค์กร ?อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า หากธุรกิจจะทำให้องค์กรยั่งยืนอยู่ได้ ผู้บริหารและพนักงานของธุรกิจเหล่านั้นต้องออกจากกรอบกระบวนทัศน์เก่า ที่มองเพียง single bottom line คือสนใจเพียงเรื่องของกำไร มูลค่า และความมั่งคั่งของธุรกิจและผู้ถือหุ้น แต่ต้องมอง CSR ด้วยกรอบความคิดใหม่ นั่นคือ การดำเนินการด้าน CSR มีนัยของสิ่งที่บริษัทต้องยินดีจ่ายออกไป ldquo;เพื่อซื้ออนาคตrdquo; หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งของบริษัทนั่นเอง?โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่จะดำเนินการ CSR อย่างมีกลยุทธ์ ต้องมองเรื่อง CSR เป็นเรื่องของ ldquo;การลงทุนrdquo; มิใช่เรื่องของ ldquo;ค่าใช้จ่ายrdquo; เหมือนกับที่สมัยหนึ่ง ธุรกิจจะมองเรื่องของการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร...

Read MorePage 4 of 6« First...23456