Public Trainingคิดอย่างไรให้รอบด้านและสร้างสรรค์

การคิดให้รอบด้านช่วยให้เรามองเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ ครบถ้วน หาคำตอบที่ดีที่สุด เหมาะสมกับสถานการณ์ การคิดค้นความคิดใหม่ที่นำไปใช้ได้ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพราะไอเดียที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนในปัจจุบันและอนาคต จะแปลงเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามหาศาลได้

อบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การโค้ชแบบมืออาชีพเพื่อผลงานที่ดีเลิศ

จากการสำรวจบริษัททั่วโลกที่ใช้การโค้ชในองค์กร ร้อยละ 80 บอกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า (Return on Investment) เพราะการโค้ชช่วยดึงศักยภาพสูงสุดและขยายขีดความสามารถของทีมงานส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21-22 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก

การวางแผนเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ และการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นรากฐานของกระบวนการคิดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี เพราะเป็นวิธีคิดที่ช่วยให้สามารถประเมินองค์ประกอบทางการบริหารต่าง ๆ เพื่อให้แผนที่ออกมาเป็นแผนเชิงรุก สมจริงสมจัง และนำไปใช้ได้ผล

อบรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพูดในที่สาธารณะและเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พิธีกร หรือวิทยากร ท่านย่อมมีบางโอกาสที่จะได้พูดในที่ชุมชน การพูดของท่านจะทำให้ผู้ฟังประทับใจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อม การฝึกฝน และการมีผู้แนะนำ ที่จะทำให้ท่านได้พัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 17-18 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนบทความเชิงวิชาการ

เทคนิคและทักษะการเขียนอย่างไร ที่ทำให้งานเขียนมีคุณภาพ
น่าสนใจและน่าติดตาม
พร้อม work shop โดยทีมวิทยากร ที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการคอยให้คำแนะนำ ในการฝึกฝนการเขียนที่เพื่อทำให้ความคิดเฉียบคมมากขึ้น

อบรมวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 นซ

รายละเอีียดเพิ่มเติม

การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง องค์กรจะต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย สามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบครบวงจร

การหาคำตอบที่ถูก ให้กับคำถามที่ผิดนั้น แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แล้วเราจะใช้หลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างไรในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา “คำตอบ” ที่ใช่และแม่นยำนำไปสู่และแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและยั่งยืน

อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม